Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaar informeert en helpt mantelzorgers bij het aanvragen van zorg en ondersteuning voor de naaste. Mantelzorgers krijgen daarmee hulp in het oerwoud van regels in de zorg. 

Mantelzorgmakelaar

Inhoudsopgave

Mantelzorgmakelaar

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Bijvoorbeeld een familielid of vriend. Deze zorg wordt gegeven door iemand die niet professioneel is opgeleid in de zorg. Mantelzorg kan bijvoorbeeld bestaan uit verzorging, begeleiding, hulp bij administratie, huishoudelijke taken en emotionele steun.

 

Gevolgen van mantelzorg voor de mantelzorger

Mantelzorg kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de mantelzorger. Positieve gevolgen kunnen zijn dat een mantelzorger een grotere betrokkenheid voelt bij het gezin of een grotere persoonlijke groei. Negatieve gevolgen kunnen zijn dat iemand zich overbelast voelt, moe is, of zich geïsoleerd voelt.

Het is belangrijk voor mantelzorgers om goed voor zichzelf te zorgen, hun grenzen aan te geven en hulp te vragen wanneer nodig. Ook is het belangrijk om tijdig regelingen te treffen voor de toekomst en om professionele hulp in te schakelen indien nodig.

Hulp van een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een professional die mantelzorgers ondersteunt en begeleidt bij het vinden van de juiste zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Het is dan ook belangrijk om een mantelzorgmakelaar tijdig in te schakelen, zodat deze tijdig de juiste ondersteuning kan bieden.

 

Voorbeelden van hulp van een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van vergoedingen, regelingen en verstrekkingen, en bij het vinden van geschikte zorg- en ondersteuningsvoorzieningen. Ook kan de mantelzorgmakelaar advies geven over de verschillende regelingen en wetten die van toepassing zijn op de situatie van de cliënt.

De mantelzorgmakelaar kan ook ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan, het vinden van een geschikte vervangende mantelzorg, en het regelen van vervoer en hulp bij administratie.

Verder kan de mantelzorgmakelaar ondersteunen bij het vinden van (vrijwilligers) organisaties die ondersteunend zijn voor mantelzorgers, en bij het vinden van professionele hulpverleners die specifiek gericht zijn op mantelzorg.

 

Tips voor mantelzorgers

Er zijn verschillende tips die mantelzorgers kunnen gebruiken om hun taken beter aan te kunnen:

 1. Zet grenzen: Het is belangrijk om aan te geven wanneer je tijd voor jezelf nodig hebt en wanneer je niet beschikbaar bent.

 2. Vraag hulp: Het is belangrijk om hulp te vragen als je die nodig hebt, of het nu gaat om hulp bij huishoudelijke taken of emotionele steun.

 3. Zoek steun bij andere mantelzorgers: Er zijn veel groepen en organisaties waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en steun kunnen geven.

 4. Neem pauzes: Zorg dat je regelmatig pauzes neemt, zodat je kunt ontspannen en je energie kunt herstellen.

 5. Maak gebruik van professionele hulp: Er zijn veel professionele hulpverleners beschikbaar, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers die je kunnen ondersteunen.

 6. Maak gebruik van regelingen en vergoedingen: Er zijn verschillende regelingen en vergoedingen beschikbaar voor mantelzorgers, zoals een mantelzorgcompliment, of een vergoeding voor respijtzorg. Mantelzorgmakelaars weten de weg.

 7. Zorg voor jezelf: Zorg dat je voldoende slaapt.

Mantelzorg en werk

Mantelzorgers die ook nog werken, kunnen te maken hebben met een aantal problemen, zoals:

 1. Time management: Het kan moeilijk zijn om tijd te vinden voor zowel werk als mantelzorg.

 2. Stress: Het combineren van werk en mantelzorg kan leiden tot een hoge mate van stress en vermoeidheid.

 3. Financiële problemen: Mantelzorg kan leiden tot verlies van inkomsten als gevolg van ziekteverlof of minder werken.

 4. Sociaal isolement: Mantelzorgers kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen als gevolg van de verantwoordelijkheid voor de zorg.

 5. Gezondheidsproblemen: Het combineren van werk en mantelzorg kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals stress, vermoeidheid en depressie.

 6. Discriminatie op werk: Sommige mantelzorgers kunnen te maken krijgen met discriminatie op hun werk omdat zij zorg nodig hebben voor hun familielid.

Mantelzorgmakelaar werkt regionaal

Mantelzorgmakelaars werken vaak regionaal. Zorgeregelhulp helpt mantelzorgers en cliënten in de regio De Kempen/Zuidoost-Brabant.

Contactgegevens

Websitelink