Jurist arbeidsrecht

Zoek je een gespecialiseerd jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeidsjuristen

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Een juridische kwestie of probleem. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Zeker in het arbeidsrecht is die kans vrij groot. Vaak kunt u een probleem met het bedrijf zelf oplossen, eventueel met wat uitstekende aanbevelingen uit uw omgeving. Het wordt anders als het probleem niet gelijk kan worden opgelost of als er een claim dreigt. In die gevallen is deskundig advies zeer essentieel. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis om uw leven te betalen. Het is dus buitengewoon belangrijk!

Onze gespecialiseerde juristen staan klaar om u te helpen en u in begrijpelijke taal te begeleiden. Daarbij zetten we niet alleen onze knowhow voor u in, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Het bieden van openheid is wat ons als arbeidsjurist onderscheidt.

Arbeidsrecht jurist

Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en bedrijf. De optimale duur van de proeftijd, het aantal vakanties, uw inkomen en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, enzovoort.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit bepalingen over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, opzeggingsgronden en de proeftijd. De CAO-wet bestaat uit de regelingen over de CAO.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Contracten op collectief niveau hebben doorgaans effect. Veel cao’s leggen extra rechten en plichten vast met betrekking tot verlof en afwezigheid op cumulatief niveau. De cao kan bepalen dat bij ziekte aanvankelijk een aantal wachtdagen geldt.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal aangeduid als vaststellingsovereenkomst. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de beëindigingsvergoeding een flexibele post is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, het personeelslid geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever zal vaak proberen een ontslagbehandeling te voorkomen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Je werkgever zal dit doen door je een ontslagvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Ook kan de werkgever u vragen de beëindiging schriftelijk toe te staan.

Onze ervaring is dat bedrijven vaak grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel in te stemmen met uw ontslag. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien zou uw bedrijf u de tijd moeten gunnen om juridische bijstand te krijgen. Gebruik deze tijd en ontvang gratis suggesties van onze gespecialiseerde juristen.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat betekent dat de beëindigingsvergoeding een onderhandelbaar product is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, het personeelslid geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op een WW-uitkering. Uw bedrijf wenst dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een gedeeld contract. Uw bedrijf doet dit door middel van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u aanmoedigen en helpen met, om een paar dingen te noemen:
– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– versterkingsprocedure
– aanbevelingen over concurrenten bepaling

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl